Psalm 33

 

A - Proper 5, OT 10s - Psalm 33:1-12

C - Proper 14, OT 19c - Psalm 33:12-22